FriJun01

Të dhëna mbi numrin e turistëve në vitin 2016

Të dhëna mbi numrin e turistëve në vitin 2016

Cdo ditë e më tepër po rritet numri i turistëve në Zonat e Mbrojtura. Ato nuk janë më të panjohura për turistët vendas dhe të huaj. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit po synon ta kthej Shqipërinë në një destinacion evropian. AKZM po punon fort në zhvillimin e disa lloje turizmi në vendin tonë, si vrojtimi i shpendëve, ecje në natyrë, pedalim, vozitje me varkë, parashutizëm, shytje nën ujë. Të gjitha të mundshme edhe në Shqipëri.

Tabelë përmbledhëse mbi numrin e turistëve 2015-2016

Qarku

Viti 2015

Viti 2016

Gjithsej

Shqiptarë

Të huaj

Gjithsej

Shqiptarë

Të huaj

Berat

150500

150000

500

151569

150061

1508

Dibër

200

150

50

340

225

115

Durrës

200

200

50

589866

580700

9166

Elbasan

1580

1375

205

7420

5720

1700

Fier

1500

1000

500

12300

9000

3300

Gjirokastër

1897

1412

485

3290

810

2480

Korçë

92284

59000

33284

403859

375800

28059

Kukës

50000

39000

11000

72500

64500

8000

Lezhë

800

650

150

1890

1400

490

Shkodër

51450

48250

3200

62530

58930

3600

Tiranë

6650

5150

1500

88000

85000

3000

Vlorë

115546

54275

61271

170084

99584

70500

Totali

472607

360462

112195

1563648

1431730

131918

Më poshtë po japim detajet ,

Numri total i pikave turistike është 43.

Nga këto frekuentohen nga vizitorë vendas dhe të huaj gjithsej 13 (trembëdhjetë) pika turistike konkretisht:

 1. PK Mali Tomorrit,
 2. PK Shebenik - Jabllanicë
 3. Polis,
 4. Dardhë- Xhyrë,
 5. Qafë- Bushi,
 6. PK Prespës,
 7. Cangonj,
 8. PM Liqeni Pogradecit,
 9. RS Lumi Gashit,
 10. PK Lugina Valbonës,
 11. PK Theth,
 12. PK Qafë- Shtamë,
 13. PK Divjakë– Karavasta.
 • Mbidhen të ardhura nga punonjësit e AdZM-ve në 3 (tre) pika turistike konkretisht në:
 1. MN Syri i kaltër,
 2. PK Butrint,
 3. PK Mali i Dajtit.

Të dhënat e shprehura më lart në lidhje pikat turistike janë dërguar nga 12 AdZM-të  në rrugë elektronike dhe tabelare. Gjatë punës për përpunimin dhe sistemimin e tyre në formë tabelare është biseduar e komunikuar me e-mail apo telefon me AdZM-të për saktësimin e shifrave. Aktualisht kjo është gjendja.

Referuar të dhënave (në pasqyrën më lart), dërguar nga AdZM-të e qarqeve për numrin e vizitorëve  që kanë hyrë në ZM konstatojme se:

Gjatë vitit 2015 numri total i vizitorëve brenda ZM-ve ka qënë :

E ndarë kjo:

 • Vizitorë në ZM gjitjsej 471967 vizitorë
 • Vizitorë vendas gjithsej 359937 vizitorë
 • Vizitorë të huaj gjithsej 112080 vizitorë

Më të frekuentuarat nga vizitorët kanë qënë:

 • PK “Mali i Tomorrit” me 150500 vizitorë
 • PK “Shebenik – Jabllanicë” me 1500 vizitorë
 • PK “Divjakë – Karavasta” me 1500 vizitorë
 • PK “Prespa” me 21000 vizitorë
 • PM “Liqeni i Pogradecit” me 68284 vizitorë (përfshihen dhe plazhistët)
 • “PK “Lugina e Valbonës” me 45000 vizitorë
 • PK “Butrint” me mbi 100546 vizitorë
 • PK “mali i Dajtit” 6650 vizitorë
 • MN “Syri i Kaltër” me 15000 vizitorë
 • RNS “Lumi i Gashit” me 5000 vizitorë
 • RNM “Cangoj” me 3000 vizitorë.

Po kështu janë të frekuentuara dhe pika të tjrera si:

 • PK Qafshtamë me 200 vizitorë
 • RNM “Qafë Bushi” me 300 vizitorë
 • RNM “Polis” me 30 vizitorë
 • RNM “Dardhë – Xhyrë” me 50 vizitorë
 • PK “Lurë” me 200 vizitorë
 • MN “Bredhi i Sotirës” 1897 vizitorë
 • RNM “Kune – Vain- Tale” me 800 vizitorë
 • PK “Theth” me 51450 vizitorë

Gjatë vitit 2016 numri total i vizitorëve brenda ZM-ve kaqënë (deri më 31 Gusht 2016)

 

Të dhënat e shprehura më lart në lidhje pikat turistike janë dërguar nga 12 AdZM-të  në rrugë elektronike dhe tabelare. Gjatë punës për përpunimin dhe sistemimin e tyre në formë tabelare është biseduar e komunikuar me e-mail apo telefon me AdZM-të për saktësimin e shifrave.

 Aktualisht gjendja është si më poshtë:

 • Vizitorë në ZM gjithsej 1562148 vizitorë

E ndarë kjo në:

 • Vizitorë vendas gjithsej  1430630 viziotë
 • Vizitorë të huaj gjithsej 131518 vizitorë

Nga këto:

 • Vizitorë ditor rreth 1230000 mijë
 • Vizitorë, (qëndrim në bujtina disa ditorë) rreth 200 mijë.

Më të frekuentuarat nga vizitorët kanë qënë:

 

 • PK “Mali i Tomorrit” (Kulmak) me 150000 vizitorë Shtëpia e pritjes Tomorr 67 vizitorë
 • Kanionet e Osumit 1502 vizitorë
 • PK “Shebenik – Jabllanicë” me 3490 vizitorë
 • PK “Divjakë – Karavasta” me 12300 vizitorë
 • PK “Prespa” me 38059 vizitorë
 • PM “Liqeni i Pogradecit” me 360000 vizitorë (përfshihen dhe plazhistët)
 • PK “Lugina e Valbonës” me 68000 vizitorë
 • PK “Butrint” me 126563 vizitorë
 • PK “Mali i Dajtit” 88000 vizitorë
 • MN “Syri i Kaltër” me 28521 vizitorë
 • RNS “Lumi i Gashit” me 4500 vizitorë
 • RNM “Cangoj” me 5000 vizitorë.
 • PK “Qafshtamë” me 3850 vizitorë
 • RNM “Rrushkull” me 1256 vizitorë
 • MN “Shëmpjetër” me 56100 vizitorë (përfshihen dhe plazhista)
 • MN “Shpella e Sarasalltikut” me 32100 vizitorë
 • MN “Falëza Kepi i Rodonit” me 4650 vizitorë
 • MN “Plazhi i Kalmit” me 21910 vizitorë (përfshihen dhe plazhista)
 • RNM “Polis” me 49 vizitorë
 • RNM “Dardhë – Xhyrë” me 16 vizitorë
 • MN “Rrepet e Byshekut” me 1228 vizitorë
 • MN “Pisha e Fushkuqes” me 883 vizitorë
 • MN “Dushku i Lleshanit” me 35 vizitorë
 • MN “Dushku i Kishës Gjinar” me275 vizitorë
 • MN “Ujëvara e Sotirës” me 702 vizitorë
 • MN “Liqeni i Zi” me 382 vizitorë
 • MN Moçalet e Grabovës” me 108 vizitorë
 • MN “Shpella e Kabashit” me 70 vizitorë
 • MN “Rrobulli i Zeleshnjës” me 17 vizitorë
 • MN “Kanioni i Holtës” me 60 vizitorë
 • MN “Liqeni i Dushkut” me 70 vizitorë
 • MN “Dushkaja e Katërlisit (fshat) me 35 vizitorë
 • PKD “Karaburun – Sazan” me 15000 vizitorë
 • PK “Theth” me 62530 vizitorë

RNS “Kardhiq” me 110 vizitorë

 • MN “Bredhi i Sotirës” 360 vizitorë
 • PK “Bredhi i Hotovës” me 2700 vizitorë
 • MN “Zhej” me 120 vizitorë
 • PK “Bredhi i Drenovës” me 800 vizitorë
 • PK “Lurë” me 165 vizitorë
 • RNM “Korab – Koritnik” me 175 vizitorë
 • RNM “Kune – Vain- Tale” me 1890 vizitorë

Për vitin 2016 konstatojmë se:

 1. Kemi shumë vizitorë që kanë frekuentuar dhe MN-të kështu në total numuri i vizitorëve deri tani është 147626.
 2. Në PK numri totali i vizitorëve është 556457.
 3. Në RNM numri total vizitorëve është 8386.
 4. Në RNS numri i vizitorëve është 4610.
 5. Në PM numri i vizitorëve është 360000.
 6. Në PKD numri ivizitorëve është 15000.

Duke bërë krahasimin me vitin 2015 vihet re se kemi rritje të numurit të vizitorëve pothuaj në të gjitha pikat turistike që gjenden brenda territorit të ZM. Është rritur numuri i vizitorëve që frekuentojnë ZM si ato që janë vizitorë ditorë po ashtu dhe ato që janë me qëndrime disa ditorë në bujtina sidomos në Valbonë e Theth.

     

Artikujt e fundit

Klosi: “Smile Albania” do ta shndërrojë vendin në destinacion europian të turizmit

  1000 të rinj punësim në turizëm   Klosi: Keni për detyrë të sillni buzëqeshjen, atë buzëqeshje, që shekujt nuk ja hoqën dot s...

Festa ne Pjate/Ditet e Kulinarise/Vere 2018

Programin e "Festa ne Pjate", Feastivalet e Kulinarise, Vere 2018 mund t'i ndiqni ne linkun me poshte https://drive.google.com/file/d/1xe6G...

Informacion mbi 11 Muzete Kombetare te vendit

Institucionet e vizitueshme te trashegimise kulturore MUZEU KOMBËTAR I ARTIT MESJETAR KORÇË   Fondi i tij ka mbi 7 mijë objekte kul...

Trashegimia historike, kulturore dhe natyrore e vendit

POTENCIALI TURISTIK I VENDIT RRETHI  I SHKODRES DHE MALESISE SE MADHE   Trashegimia Historike e Kulturore Kalaja e Rozafes d...

vendodhja e info point

Tabela permbledhese   Nr Lloji i aktivitetit Emertesa e vendit 1 Info point në pikat kufitare ...

Drejtori i AKZM shpjegon detajet e projektit "Smile Albania"

Ne kuader te projektit te lncua nga Kryeministri i Shqiperise Z. Edi Rama, Drejtori i Pergjithshemm i AKZM, Z. Zamir Dedej ka folur per qell...

Rreth Smile Albania

PROJEKTI SMILE ALBAINA Smile Albania është një projekt që do të shoqërojë të gjithë sezonin turistik, është një projekt të cilin Minist...

Festa e verës, Prespë

Në Prespë festohet  "Festa e Verës", dedikuar nje prodhimi tradicional te kësaj Zone të Mbrojtur. Pjesëmarrës: stafi i AKZM-së drejtu...

Go to top
Template by JoomlaShine