Parku Kombëtar "Butrinti"

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Butrint

Kategoria: II

Vendimi me të cilin është shpallur:

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Sarandës. Sipëfaqja aktuale është 9,424.40 ha.

Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:           

Në Veri: Kuota 88.0 m (4415620.70L/44582.76V), kuotat 168.6 m, 6.2 m, 1.6 m,

2.3 m, ndjek rrugën e Vurgut, kuotën 2.3 m, 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V);

Në Lindje: Kuiota 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V), ndjek rrugën

këmbësore dhe kurrizin, kuotën 685.0 m, majën e Miletit (824.4 m), majën e Milles (695.0 m) (4421631.95L/4400001.99V);

Në Jug: Maja e Milles (695.0 m) (4421631.95L/4400001.99V), kuota 16.6 m,

kanali i Shëndëllisë, kanali i Vrinës, lumi i Pavllës, kuotat 240.8 m, 213.1 m, kufiri shtetëror me Greqinë, kuotat 95.6 m, 28.7 m (4415068.82L/4395884.51V);

Në Perëndim: Kuota 28.7 m (4415068.82L/4395884.51V), vija bregdetare e detit

Jon përfshi dhe ishujt e Ksamilit deri te kuota 88.0 m (4415620.70L/44582.76V).

 1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Duke ndjekur rrugën Sarandë-Butrint.
 2. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:Nën ujin detar takohet një faunë e florë mjaft e pasur, ku vlen të veçohet fanerogami (Halophyla stipulacea) dhe bivalvori (Pinna nobilis), lloje të mbrojtur nga konventat ku Shqipëria aderon. Liqeni i Butrintit ka probleme ekologjike, por është i rëndësishëm në mënyrë të veçantë për iktiofaunën/akuakulturen dhe avifaunën e tij, përfshi dhe liqenin e Rrëzës (Bufit), me të cilin komunikon në lindje. Brënda zonës ruhen njolla të pyllit tipik mesdhetar, mjaft i shprehur me ilqe (Quercus ilicis), rrënjë (Q. robur), vërri (Alnus glutinosa), vidh (Ulmus campestris), frashër (Fraxinus angustifolia) etj, të klasës Qurcio-Ilicis. Faunë e pasur veçanërisht në zvarranikë dhe insekte, mjaft lloje prej të cilëve janë lloje të mbrojtur.
 3. Monumente natyre:

Pylli i Butrintit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint.

Liqeni i Rrëzës: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint dhe më pas duke ndjekur rrugën këmbësore 400 m larg nga rruga automobilistike.

Burimet e kripura të Mullerit: Shkohet duke ndjekur rrugës këmbësore 700-750 m që lidhet me aksin Sorone-Konispol.

Ishujt e Ksamilit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Ksamil dhe me anë të rrugës ujore me distancë pothuajse 150 m nga rruga auto(nacionale).

Kanali i Vivarit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint.

 1. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës (nëse ka): Qyteti antik I Butrintit
 2. Objekte në shërbim të komunitetit (nëse ka):

  Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Butrint

  Kategoria: II

  Vendimi me të cilin është shpallur:

  Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e Sarandës. Sipëfaqja aktuale është 9,424.40 ha.

  Kufijtë e dixhitalizuar përfshijnë:           

  Në Veri: Kuota 88.0 m (4415620.70L/44582.76V), kuotat 168.6 m, 6.2 m, 1.6 m,

  2.3 m, ndjek rrugën e Vurgut, kuotën 2.3 m, 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V);

  Në Lindje: Kuiota 116.0 m (Qenurja) (4420179.77L/4408566.59V), ndjek rrugën

  këmbësore dhe kurrizin, kuotën 685.0 m, majën e Miletit (824.4 m), majën e Milles (695.0 m) (4421631.95L/4400001.99V);

  Në Jug: Maja e Milles (695.0 m) (4421631.95L/4400001.99V), kuota 16.6 m,

  kanali i Shëndëllisë, kanali i Vrinës, lumi i Pavllës, kuotat 240.8 m, 213.1 m, kufiri shtetëror me Greqinë, kuotat 95.6 m, 28.7 m (4415068.82L/4395884.51V);

  Në Perëndim: Kuota 28.7 m (4415068.82L/4395884.51V), vija bregdetare e detit

  Jon përfshi dhe ishujt e Ksamilit deri te kuota 88.0 m (4415620.70L/44582.76V).

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Duke ndjekur rrugën Sarandë-Butrint.
  2. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës:Nën ujin detar takohet një faunë e florë mjaft e pasur, ku vlen të veçohet fanerogami (Halophyla stipulacea) dhe bivalvori (Pinna nobilis), lloje të mbrojtur nga konventat ku Shqipëria aderon. Liqeni i Butrintit ka probleme ekologjike, por është i rëndësishëm në mënyrë të veçantë për iktiofaunën/akuakulturen dhe avifaunën e tij, përfshi dhe liqenin e Rrëzës (Bufit), me të cilin komunikon në lindje. Brënda zonës ruhen njolla të pyllit tipik mesdhetar, mjaft i shprehur me ilqe (Quercus ilicis), rrënjë (Q. robur), vërri (Alnus glutinosa), vidh (Ulmus campestris), frashër (Fraxinus angustifolia) etj, të klasës Qurcio-Ilicis. Faunë e pasur veçanërisht në zvarranikë dhe insekte, mjaft lloje prej të cilëve janë lloje të mbrojtur.
  3. Monumente natyre:

  Pylli i Butrintit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint.

  Liqeni i Rrëzës: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint dhe më pas duke ndjekur rrugën këmbësore 400 m larg nga rruga automobilistike.

  Burimet e kripura të Mullerit: Shkohet duke ndjekur rrugës këmbësore 700-750 m që lidhet me aksin Sorone-Konispol.

  Ishujt e Ksamilit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Ksamil dhe me anë të rrugës ujore me distancë pothuajse 150 m nga rruga auto(nacionale).

  Kanali i Vivarit: Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Duke ndjekur rrugën automobilistike Sarandë-Butrint.

  1. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës (nëse ka): Qyteti antik i Butrintit
  2. Objekte në shërbim të komunitetit (nëse ka):

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay