Qarku i Beratit, Zonat e Mbrojtura, Resurset Natyrore

 

 

Legjenda

 

Harta e Monumenteve

AKZM